!!> Reading ➺ Gün Eksilmesin Penceremden ➲ Author Cahit Sıtkı Tarancı – Instaposter.us

Gün Eksilmesin Penceremden Cahit S Tk Taranc , Otuz Be Ya Iiri Ile Edebiyat M Z N K Lt Airleri Aras Na Girmi , Baudelaire, Verlaine Gibi Frans Z Airlerinden Etkilenmesine Kar N Ya Am Boyunca Hi Bir Yaz Nsal Ak Ma Dahil Olmam T R Iirle Hayat Aras Ndaki S K Ili Kiye Inand M I Indir Ki, Iiri Hi Bir Zaman Bir D Ncenin Kan Tlanmas Olarak D Nmedim Iirin Yap S N N Gerektirdi I Bu Ba Ms Zl K, Airlerin Zg Rl K A K Yla Da A Klanabilir, Diyen Taranc , D Zyaz Lar , Mektuplar Ve Yk Lerinde De Bu Anlay N S Rd Rm T R Taranc Ne Yaz K Ki Aram Zdan Gen Ya Ta Ayr Ld , Bu Y Zden Sa L Nda Yay Nlad Yap T Ok De Ildir L M Nden Sonra Bir Araya Getirilen D Z Yaz Lar Ve Konu Malar N N D Nda, Yirmi Iki Yk S N De Kapsayan Bir Al Ma Da 70 Li Y Llarda Yay Nlanm T Taranc Bu Yk Leri Bir D Nem Cumhuriyet Gazetesinde D Zenli Olarak Yazm T Kendi Iir Anlay N Yk Lerinde De S Rd Rd N G Rd M Z Taranc , Bu Yk Lerde De Dili Son Derece Ekonomik Ve Ritimli Bir Bi Imde Kullan Yor Bu Yk Lerde Klasik Yk Anlay Ndaki Gibi Birtak M Olaylara Ve B Y K D Ncelere Rastlam Yoruz Tersine, G Nl K Ya Am N I Inden, Anl K Duygular Ya Da Durumlar Anlatan Yk Ler Bunlar Airin Unutulmaz Bir Dizesi Alt Nda, G N Eksilmesin Penceremden Ad Yla Bir Araya Getirdi Imiz Bu Yk Ler, Okuyunca G Receksiniz, Son Derece Yal N, Arp C , Yarat C Bir Yk C N N Usta I I Al Malar Kitap, Airin B T N Yk Lerini Ilk Kez Bir Araya Getiriyor M Sad K Aslankara N N Ns Z Yle Sunuyoruz Tan T M Yaz S Ndan

Modern T rk iirinin en bilinen ve sevilen yap tlar ndan biri olan Otuz Be Ya iirine imza atan Taranc , Beh et Necatigil in deyi iyle, bi im kayg s n n planda tuttu u iirlerinde ya aman n ve a k n g zelli ini vd , l m n st nl n vurgulad As l ad H seyin Cahit olan Cahit S tk Taranc , ilkokulu do um yeri olan Diyarbak r da, ortaokulu stanbul da Saint Joseph te, liseyi Galatas

10 thoughts on “Gün Eksilmesin Penceremden

  1. says:

    s tan, s cac k hikayeler Okusan z seversiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *